Проектът

Основна цел

Да подкрепи и подпомогне популяризирането на територията на рибарската област като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и селище с рибарски колорит

Специфични цели

Дейности