Началo

Черноморска мрежа на неправителствените организации (ЧМНО) осъществява проект „Инициативи за подпомагане развитието на туризма в рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен: интерпретативни маршрути с морски и рибарски теми и фестивал на рибарството и морето“ със съфинансиране на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" (2007–2013) към МИРГ „Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ по Приоритет 3: Повишаване конкурентоспособността на рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване на предприемчивост, създаване на алтернативи за заетост на населението в региона и развитие на туризма, Мярка 3.3: „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции, подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на качеството и популяризация на региона за инвестиции и туризъм“.